Boken et Boken vs Jo

Boken et Boken vs Jo

$37.50

SKU: N/A
Category:

Avec Claude Berthiaume Shihan and Vu Ha Shidoin (Boston Aikikai)

  1. 8 Suburi
  2. Kumitachi 1-10
  3. Jo vs Boken
Format

DVD, MP4