Instructor:
Claude Berthiaume, Aikido de la Montagne

Location:
Aikido Kishu, Guiyang China