Instructor:
Claude Berthiaume, Aikido de la Montagne

Location:
Aikido Shinryukan Beijing, Bejing China